Steegstraat

Een politie-wijkkantoor maakt deel uit van dit sociale huisvestingsproject. Het project is opgebouwd uit 3 blokken die achter elkaar zijn gelegen, evenwijdig aan de straat. Langs de straatzijde is het wijkkantoor gesitueerd samen met sociale huurappartementen. De twee achterliggende volumes huisvesten kleinere bejaardenflats. Ondergronds zijn naast alle parkings ook gemeenschappelijke voorzieningen en dienstruimtes voor de politie ondergebracht. Via een onderdoorgang kan deze ondergrondse parking bereikt worden alsook het binnengebied. Dit is aangelegd met wandelpaden, groen en een petanque-baan. Op vier na zijn alle wooneenheden rolstoel-bereikbaar.

Opdrachtgever Molse Bouwmaatschappij
Locatie Balen
Oppervlakte 3.102 m2
Fase Voltooid
Bedrag € 3.769.000
© sepp van dun
© sepp van dun