Syntra

Een volledige nieuwbouw voor een nieuw dienstencentrum te Pelt voor het huisvesten van een Syntra opleidingscentrum en diverse administratieve diensten. De opleidings- en bedrijvencampus van ca. 5.000 m2 heeft een rationale en open structuur uit geprefabriceerde beton. Dit maakt een economisch gebouw met naar de toekomst toe een uiterst flexibel gebruik. De open structuur maakt het mogelijk de wisselwerking tussen alle actoren in het gebouw te versterken door gebruik te maken van split-levels, vides, glazen wanden enzovoort. De gevel is gelaagd en opgebouwd in drievoud: gladde beplating, heldere beglazing in aluminium raamprofielen met geaccentueerde glaslatten en zonnewering en een sterk spiegelende glasgevel met als kleurtoon champagne en brons. Door deze afwisselend over elkaar te gebruiken ontstaat en een gevarieerd beeld die de noden van de achterliggende functie vervult. Op het vlak van technieken wordt sterk ingezet op duurzame technieken door de toepassing van warmtepompen op basis van diepteboringen en een ventilatiesysteem met warmterecuperatie. Vooraan het gebouw zit een hoogte-accent tot 18 m hoogte, waardoor een landmark ontstaat bij het binnenrijden van Pelt. Voor het gehele terrein werd een masterplan ontwikkeld met een duidelijke toekomstvisie waarbij het eindresultaat voorziet in drie nieuwe blokken, randbebouwing met gemengde woon-werkfunctie en de nodige infrastructuur. Binnen het samenwerkingsverband tussen p.ed architecten en D&A architecten werkte p.ed architecten mee aan de wedstrijd- en voorontwerpfase en nam verder het volledige uitvoeringsdossier, aanbesteding en eigenlijke uitvoering van de werken voor zich. Specifieke onderdelen zoals stabiliteit en technieken werden toevertrouwd aan een onderaannemer.

Opdrachtgever Syntra Limburg vzw en Gemeente Pelt
Locatie Pelt
Oppervlakte 5.572 m2
Fase Voltooid
Bedrag € 6.458.000
© Sepp van Dun
© Sepp van Dun