Het project omvat de verbouwing van het verlaten schoolgebouw gelegen langsheen Het Ven en het realiseren van nieuwe wooneenheden in een achtergelegen park, met een indrukwekkend bomenbestand, gelegen langs de Frans Willemsstraat te Olen. In de schoolgebouwen werden 13 sociale woongelegenheden en een bibliotheek ingericht. Ondertussen is de bibliotheek omgevormd tot studio’s en kamers voor bewoners met beperkte mobiliteit. De gevels van de bestaande school werden zoveel mogelijk behouden en gerestaureerd met respect voor het oorspronkelijke karakter. De nieuwe woningen zijn ingeplant centraal in het vroegere park zodat de monumentale bomen aan de rand maximaal konden behouden blijven. Hier bevinden zich 20 sociale woningen voor ouderen langs een gemeenschappelijke binnenstraat, georganiseerd over twee niveau’s. Er is ook een extra kelderniveau met daarin een parkeergarage, de technische ruimtes en bergingen. Het ganse gebied is doorwaadbaar voor voetgangers en fietsers en vormt op die manier een verbinding tussen twee straten. Elke woongelegenheid beschikt over een eigen tuin met tuinhuis, de overige groenzones zijn overgedragen aan de gemeente. Elke wooneenheid is voorzien van een zonneboiler en voor alle wooneenheden in de gerenoveerde school is er één centrale stookplaats voorzien.

Opdrachtgever De Woonbrug
Locatie Olen
Oppervlakte 4.327 m2
Fase Voltooid
Bedrag € 3.980.000