Architectuur

PED architecten heeft een duidelijke visie en houding tegenover architectuur. Architectuur is nooit louter functioneel, noch louter enkel mooi. De complexiteit en kwaliteit in projecten zit steeds in de synergie tussen vele paramaters. Een sterk ontwerp wordt niet enkel gedefinieerd door esthetische kwaliteit maar is ook functioneel, sterk gefundeerd en bouwtechnisch excellent. Daarom kiest PED architecten steeds voor een duidelijk concept met een heldere vormgeving.

Expertise

Doorheen de jaren heeft PED architecten veel ervaring verworven op het vlak van architectuur, interieurarchitectuur en stedenbouw. Het rijke portfolio van het bureau is hier dan ook een weerspiegeling van. De projecten variëren van verbouwingen tot projectontwikkelingen met oppervlaktes van 4000 m². Ook publieke gebouwen voor verschillende aanbestedende overheden ontbreken hier niet. Deze brede waaier maakt PED architecten een expert op vele vlakken.

Werkwijze

PED architecten is vlak gestructureerd. Voor elke opdracht wordt een projectteam samengesteld. Dit projectteam heeft één projectleider. Deze is het directe aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Het projectteam wordt steeds uitgebreid met externe expertise die nodig is om het ontwerpvraagstuk zo exact mogelijk te beantwoorden. PED architecten kan steeds beroep doen op vaste en betrouwbare bouwpartners zoals ingenieurs, veiligheidscoördinatoren, energie- en duurzaamheidsspecialisten, landschapsarchitecten, etc.

Van A tot Z

Continuïteit en dialoog zijn essentieel in een creatief en productief proces. PED architecten vindt het daarom cruciaal om het proces in zijn volledigheid te doorlopen. Enkel op deze manier kan een er sterk eindresultaat behaald worden. Er kan enkel productief gewerkt worden wanneer het kernteam steeds op de hoogte is van de vorige fase en de volgende reeds in gedachten heeft. Een interne en gehele dossierkennis is daarom van groot belang.

SvD_p.ed-architecten_02009-26
SvD_p.ed-architecten_02009-19-resd