Energie Conversie Park

Op site van het Milieubedrijf Beerse / Merksplas, onderdeel van het IOK (Intercommunale Ontwikkeling Kempen) werd een nieuwe voorvergistingsinstallatie gecomineerd met een bestaande composteringsinstallatie om het potentieel aan energie aanwezig in het aangevoerde GFT afval maximaler te gaan benutten. De energie zal ter plaatse en op regionale schaal benut worden. Het overschot aan biogas kan onder de vorm van biomethaan getransporteerd worden over het aardgasnet. De hal die werd voorzien is de voorbehandleingsruimte en stockage voor het GFT afval aangewend voor deze installaties.

Opdrachtgever IOK afvalbeheer
Locatie Merksplas
Oppervlakte 1.550 m2
Fase Voltooid
Bedrag € 1.054.000
© OWS.be
© OWS.be
© sepp van dun
© sepp van dun