Meutterstuinwijk

p.ed architecten en KOMAAN! architecten ontwierpen een nieuwe sociale woonwijk in Heist-op-den-Berg met 88 grondgebonden wooneenheden in verschillende woonmilieus. Het wedstrijdvoorstel formuleert een alternatieve visie vertrekkende vanuit de bestaande kwaliteiten van de tuinwijk, maar schuift nieuwe kansen met betrekking tot mobiliteit, open ruimte en landschap naar voor.

Opdrachtgever HKH - Huisvestingsmaatschappij
Locatie Heist-op-den-Berg
Fase Wedstrijd
Bedrag _
masterplan
masterplan
erfwoningen
erfwoningen
patiowoningen
patiowoningen
dreefwoningen - © TM KOMAAN P.ED
dreefwoningen - © TM KOMAAN P.ED