big
gallery
gallery(1)
gallery(2)
SvD_p.ed-architecten_05020-3.jpg_compressed
gallery(4)
gallery(6)
gallery(7)

Sociaal huisvestingsproject met 50 wooneenheden als een geheel nieuwe wijk

Het project ‘Den Haver’ is gesitueerd in Ezaart, Mol, en bestaat uit een totaliteit van 50 wooneenheden die te huur of te koop werden aangeboden. Het terrein voor deze ontwikkeling was een binnen gebied dat zich achter bestaande woningen bevond. Het werd niet ontsloten door een weg en was in onbruik geraakt. Met de opmaak van het masterplan voor de nieuwe wijk, week PED architecten af van de trend om een nieuw stratenpatroon met aanverwante klassieke kavels aan te leggen. Er werd gekozen om alle wooneenheden te centraliseren rond twee verschillende pleinen; één groot vierkant en één kleiner driehoekvormig plein. De autostaanplaatsen werden op drie ventrale plaatsen georganiseerd en bevinden zich binnen de gebouwde volumes. Er werd een diverse mix aan woontypologieën, gaande van grondgebonden woningen tot gestapelde wooneenheden, ontworpen en toegepast binnen het project. Binnen deze typologieën wordt er ook een sterke variatie in grootte voorzien voor kleinere en grotere gezinnen.

Opdrachtgever _______
Locatie Mol
Fase A asbuilt
Bedrag €___