big
gallery
gallery(1)
gallery(2)
gallery(3)
gallery(4)
gallery(6)
gallery(7)

Sociaal huisvestingsproject met 50 wooneenheden als een geheel nieuwe wijk

Het terrein voor deze ontwikkeling was een binnengebied achter bestaande woningen, niet ontsloten met een weg en in onbruik geraakt. Als masterplan ontwerp voor de nieuwe wijk werd er afgeweken van de trend om een nieuw stratenpatroon met aanverwante klassieke kavels aan te leggen maar werd er gekozen om al de wooneenheden te organiseren rond twee pleinen. Eén groot vierkant en één kleiner driehoekig. De autostaanplaatsen zijn op drie centrale plaatsen georganiseerd en bevinden zich in de gebouwde volumes. Er werd een rijke mix aan wooneenheden ontworpen. Zo zijn er grondgebonden woningen met een inpandige garage, gestapelde wooneenheden waarbij de gelijkvloerse wooneenheden voorzien zijn van een voordeur op het plein en een achtertuin en waarbij de wooneenheid op de verdieping bereikbaar is via een buitentrap en een terras heeft. Binnen deze types is er een sterke variatie in grootte. Het totaal van 50 wooneenheden werd te huur of te koop aangeboden.

Opdrachtgever _______
Locatie _
Fase A asbuilt
Bedrag €___