gallery(7)
gallery(1) _a
gallery(1) _b
gallery(2)
meuterstuinwijk
gallery(4)
erfwoningen
gallery(6)
patiowoningen
gallery(5)
gallery(7)
gallery(8)
dreefwoningen

Sociaal wonen tussen dorp en landschap

p.ed architecten en KOMAAN! architecten ontwierpen een nieuwe sociale woonwijk in Heist-op-den-Berg met 88 grondgebonden wooneenheden in verschillende woonmilieus. Het wedstrijdvoorstel formuleert een alternatieve visie vertrekkende vanuit de bestaande kwaliteiten van de tuinwijk, maar schuift nieuwe kansen met betrekking tot mobiliteit, open ruimte en landschap naar voor.

Opdrachtgever _______
Locatie Heist-op-den-Berg
Fase C niet uitgevoerd
Bedrag €___